Car rental

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Brand name: Mazda

Rent cost: 1.200.000 vnđ

Cho thuê BMW 335i

Cho thuê BMW 335i

Brand name: BMW

Rent cost: 2.000.000 vnđ

Hyundai sonato 2011

Hyundai sonato 2011

Brand name: Hyundai

Rent cost: 900.000 vnđ

Mercedes C300 2017

Mercedes C300 2017

Brand name: Mercedes Benz

Rent cost: 1.500.000 vnđ

Honda Civic 2015

Honda Civic 2015

Brand name: Honda

Rent cost: 600.000 vnđ

Toyota Innova 2015

Toyota Innova 2015

Brand name: Toyota

Rent cost: 1.900.000 vnđ

Toyota Camry

Toyota Camry

Brand name: Toyota

Rent cost: 1.200.000 vnđ

2015 Toyota Fortuner

2015 Toyota Fortuner

Brand name: Toyota

Rent cost: 900.000 vnđ